El Tribunal Constitucional confirma la constitucionalitat del (nou) llibre sisè del Codi Civil Català

El Tribunal Constitucional confirma la constitucionalitat del (nou) llibre sisè del Codi Civil Català

La recent sentència de Tribunal Constitucional avala la constitucionalitat de les disposicions que fins a la data conformen el llibre sisè de el Codi Civil Català. D’aquesta manera Catalunya disposa de certes normes en l’àmbit contractual que s’apliquen amb preferència al Codi Civil Espanyol.

Des de mitjans de maig de 2018 fins a mitjans de novembre d’aquest any, el Tribunal Constitucional ha estat deliberant sobre el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern Espanyol en relació amb la “Llei 3/2017, de 15 de febrer, de el llibre sisè de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè “.

Com ja hem mencionat en el nostre article anterior (“Llibre sisè de el Codi Civil Català sobre obligacions i contractes – una breu introducció”), encara que el Tribunal Constitucional va decidir en un primer moment suspendre l’aplicació dels preceptes de el nou llibre de el Codi Civil Català, posteriorment, en la seva Interlocutòria de 2017.03.10, va decidir tornar a aixecar la suspensió acordada, de manera que les disposicions legals d’aquest cos normatiu s’apliquen des de llavors.

Ara, en la seva sentència de data 13.11.2019, el Tribunal Constitucional va desestimar el recurs d’inconstitucionalitat presentat inicialment i, per tant, valida el nou llibre sisè de el Codi Civil Català. No obstant això, la desestimació del recurs d’inconstitucionalitat no és completa, ja que la sentència declara inconstitucional i nul l’article 621-54.3.

Mitjançant l’article 621-54.3 es va intentar regular un procediment notarial de resolució de conflictes, el qual es declara nul per la sentència, ja que aquest procediment extrajudicial de resolució de conflictes vulnera les competències atribuïdes a l’Estat en matèria de legislació processal.

El Tribunal Constitucional confirma amb aquesta sentència de manera definitiva la validesa i constitucionalitat dels preceptes que fins a la data formen el llibre sisè de el Codi Civil Català. Tanmateix, com ja hem esmentat en el nostre anterior article, el llibre sisè encara no s’ha desenvolupat del tot, atès a que les disposicions generals, les fonts no contractuals de les obligacions així com certs tipus de contractes encara es desenvoluparan en una o diverses lleis posteriors.

Caldrà veure si amb la publicació d’aquestes altres disposicions que completaran el llibre sisè de el Codi Civil Català es torna a plantejar-se un recurs d’inconstitucionalitat i, si escau, com ho resoldrà el Tribunal Constitucional.

Marinel-lo @ Partners
comunicacion@matp.es