Introducció de la mediació com forma alternativa de resolució de conflictes en el codi civil català.

Introducció de la mediació com forma alternativa de resolució de conflictes en el codi civil català.

A causa de la falta d’informació i el desconeixement dels anomenats sistemes alternatius de resolució de conflictes, la major part de conflictes es resolen en via judicial. El Govern català amb la intenció de canviar aquest costum, ha reformat el codi civil català fomentant la mediació especialment en l’àmbit familiar.

El Parlament de Catalunya ha reformat el llibre segon de el codi civil de Catalunya (Llei 25/2010, de 29 de juliol, de el llibre segon de el Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família) per tal de fomentar la mediació i la resta de sistemes de resolució alternativa de conflictes i evitar que la manca d’informació i el desconeixement d’aquests mitjans inclini a les parts i professionals a recórrer a la via judicial.

Segons un informe de la Comissió Europea, la mediació generalment té millor aplicació en els procediments civils i mercantils, però en l’àmbit on té més èxit és en l’àmbit familiar. No obstant això, a causa de l’escàs coneixement d’aquest procediment alternatiu, fins i tot entre els professionals del dret, fins a la data l’ús ha quedat molt limitat, gairebé residual.

La reforma legal recull així les recomanacions de diverses institucions com és la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Consell General del Poder Judicial per donar més oportunitats a les parts a optar a la mediació abans d’acudir a la tutela judicial. Així mateix, en comparació amb el procediment judicial, la mediació comporta un estalvi en el temps, un estalvi econòmic i una minoració de costos emocionals. Un altre punt positiu és que aquest procediment implica i responsabilitza més a les dues parts, incrementant així l’eficàcia de l’execució dels acords que s’adoptin.

La reforma pretén potenciar la mediació en l’àmbit dels conflictes familiars, especialment en els que afecten menors d’edat, establint la obligatorietat d’una sessió prèvia sobre mediació. En aquesta sessió prèvia s’informa a les parts el funcionament, les característiques i els beneficis d’aquest procediment, perquè lliurement puguin analitzar i establir si volen iniciar aquest procediment.

En el cas que ja s’hagi instat un procediment judicial, la reforma preveu també la possibilitat que l’autoritat judicial a iniciativa pròpia o a petició d’alguna de les parts, pugui derivar a les parts a una sessió prèvia.

En cas de tenir qualsevol dubte o consulta sobre aquestes noves mesures, pots contactar amb nosaltres a info@matp.es

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es