Com pretén la UE reforçar les seves lleis de protecció al consumidor en transaccions online?

Com pretén la UE reforçar les seves lleis de protecció al consumidor en transaccions online?

La UE reforça la seva normativa en matèria de protecció al consumidor i, entre altres aspectes, aposta per una major transparència en les transaccions online. Per això, preveu establir determinades mesures que permetran al consumidor tenir més informació sobre la compra de productes online.

Recentment el Comitè de Representants Permanents del Consell va aprovar un acord sobre el projecte de directiva que modificarà la normativa existent de la UE, que protegeix els interessos dels consumidors.

D’entre els principals objectius del text acordat destaca la intenció d’aconseguir una major transparència en les transaccions online.

Aquest objectiu es tradueix en l’establiment de mesures com ara les següents:

  • Obligació d’informar el consumidor online sobre els preus personalitzats basats en algoritmes o sobre aquells la classificació de productes dels quals es basa en el preu pagat per les companyies.
  • Obligació dels market places d’informar els consumidors sobre qui assumeix els riscos en una transacció ¿és el venedor i/o el propi comprador?
  • Protecció dels consumidors respecte de la cessió de les seves dades a canvi d’un ús “gratuït” de serveis digitals, com és el cas d’emmagatzematge en núvols, xarxes socials o comptes de correu electrònic en què no es paguen en diners però sí s’accepta la cessió de determinades dades.
  • Eliminació de certes obligacions arcaiques com ho són algunes relatives a la utilització de mitjans de comunicació obsolets, com ho és la carta, imposades per la legislació vigent.

Amb tot, després de l’oportú control legal i lingüístic, el Parlament Europeu i el Consell adoptaran el text de l’acord. A partir de l’entrada en vigor de la directiva, els Estats membre de la UE tindran un termini de 2 anys per transposar a la legislació nacional.

Vens el teu producte a través de comerç electrònic? Coneixes els teus drets i obligacions legals? Podem ajudar-te, posa’t en contacte amb nosaltres!

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es