Es troba Espanya davant una nova bombolla immobiliària?

Es troba Espanya davant una nova bombolla immobiliària?

Recentment han aparegut diverses notícies que alerten d’una possible nova bombolla immobiliària a Espanya. Si bé és cert que els preus, tant de compra com de lloguer, han anat pujant al llarg dels últims, almenys, dos anys, els experts del sector estan convençuts de que no ens trobem davant una nova bombolla immobiliària. Les causes de la pujada del preu de l’habitatge tenen un origen diferent a les quals van causar l’última bombolla immobiliària. Aquest article intenta donar una primera aproximació al perquè d’aquesta pujada de preu dels habitatges en algunes àrees, posant en relleu que la situació no és homogènia en tota Espanya, i els mecanismes concrets que s’estan adoptant per part de l’Ajuntament de Barcelona sobre aquest tema.

El preu de l’habitatge a Espanya ha experimentat un augment considerable en els darrers mesos, encara que a les grans ciutats ja s’ha donat aquesta circumstància durant els darrers anys, donant lloc així a la preocupació de trobar-nos davant una possible nova bombolla immobiliària.

No obstant això, gran part del sector considera que no ens trobem davant una nova bombolla, almenys tal i com la que es va produir fa uns anys enrere. Els experts argumenten que les causes de l’anterior bombolla immobiliària van ser varies (finançament desmesurat, especulació dels preus, inflació desmesurada, etc.), les quals no es donen en l’actualitat.

Així mateix cal destacar que el mercat actual és molt dispar i que el major augment dels preus s’ha produït a les grans ciutats, mentre que en altres localitats s’ha mantingut o, fins i tot, reduït.

No obstant això, alguns experts alerten de el “sobreescalfament” o sobrevaloració dels habitatges a les grans ciutats com Madrid i Barcelona, atès que en aquestes ciutats el preu ja comença a pujar per sobre del PIB, els salaris i els tipus d’interès.

Segons els experts, el causant d’aquesta situació no es troba en el mercat financer, que es manté prudent, sinó que el principal motiu està relacionat amb l’augment dels preus del lloguer. Això es deu a l’augment de la demanda per sobre de l’oferta.

D’una banda, la major part de la societat no pot accedir a la compra d’un habitatge per la seva situació econòmica, per la qual cosa necessàriament ha de recórrer al lloguer. D’altra banda, amb l’augment del turisme s’han destinat gran part dels habitatges al lloguer turístic – més rendible que el lloguer convencional -, restringint així encara més el mercat. En aquest context, si desitja saber més sobre la regulació dels habitatges turístics a Barcelona, clica aquí

Augment del preu del lloguer a Espanya

Segons l’informe anual de lloguers màxims i mínims d’habitatge a les principals ciutats i capitals espanyoles elaborat per Tecnitasa, hi ha hagut un creixement mitjà en tota Espanya d’un 5% aprox. pel que fa a l’any passat.

Encara que no es pot parlar d’una nova bombolla immobiliària, en algunes ciutats s’ha vist un increment molt significatiu del preu del lloguer, com per exemple a Palma de Mallorca, on s’ha experimentat una pujada de fins al 35%.

Barcelona es situa en la cúspide del preu del lloguer a Espanya amb una mitjana de 35,5 €/m2, seguit molt de prop de Madrid amb 32,2 €/m2. Una de les raons del perquè de la pujada tan dràstica del lloguer a les grans ciutats és l’augment dels llocs de treball. En sortir de la crisi, les empreses han anat ampliant la seva plantilla de treballadors, que ha suposat l’augment de la demanda de lloguer.

D’altra banda, en la Comunitat de València podem trobar els lloguers més econòmics. Per exemple, a la ciutat d’Elx podem trobar lloguers per 1,9 €/m2. Encara que en la Comunitat de València és on trobem el lloguer més econòmic, existeixen altres zones en les quals el preu ha augmentat fins a un 10% respecte a l’any anterior.

Fins i tot existeixen ciutats en les quals el preu de l’habitatge ha baixat, com per exemple a Pamplona – ciutat que encapçala aquesta llista – havent registrat un descens de fins al 35,94%.

Barcelona davant l’encariment de l’habitatge

Amb la finalitat d’evitar una possible bombolla immobiliària futura, l’Ajuntament de Barcelona està duent a terme certes mesures en el sector de l’habitatge, per exemple està combatent contra els apartaments turístics il·legals o fomentant el lloguer social.

En aquest sentit l’Ajuntament de Barcelona i el de Nova York s’han proposat unir forces per combatre un problema comú: l’accés a l’habitatge per l’encariment dels preus. Les dues ciutats s’han presentat juntes al programa organitzat per la Unió Europea denominat “International Urban Cooperation”, el qual atorga ajudes per promoure les relacions entre ciutats per a la cerca de solucions conjuntes als diversos problemes relacionats amb l’habitatge.

Els dos Ajuntaments ja han tingut en el passat diversos trobades en els quals s’han anat intercanviant idees dels seus problemes específics. Per exemple, a Barcelona s’està estudiant la viabilitat d’implantar el sistema de regulació de lloguers privats que s’aplica a Nova York. Es tracta d’un programa que estableix un control públic sobre el preu dels lloguers per facilitar l’accés a l’habitatge de les persones amb rendes mitjanes i baixes.

Conclusió

S’ha pogut observar que els preus de l’habitatge han tornat a pujar de manera significativa en els últims mesos, sobretot en relació amb l’arrendament. No obstant això, els experts argumenten que aquest simple fet no dóna lloc de manera automàtica a una bombolla immobiliària, atès a que s’han de donar un cúmul de requisits que, fins avui, no s’han donat. D’altra banda, les grans ciutats també comencen a establir certes mesures per incidir al mercat immobiliari amb la finalitat d’evitar que es torni a produir una nova bombolla immobiliària o altres conseqüències similars.

Marinel-lo @ Partners
comunicacion@matp.es