News

  • All
  • blog
  • Home

La signatura electrònica ens permet poder formalitzar documents i contractes a distància i de manera eficaç, ja que reduïm els costos i minimitzem el temps emprat en desplaçaments i enviaments. Però, quina validesa legal té l'anomenada signatura electrònica? La signatura electrònica ens permet poder subscriure documents...

Recentment han aparegut diverses notícies que alerten d'una possible nova bombolla immobiliària a Espanya. Si bé és cert que els preus, tant de compra com de lloguer, han anat pujant al llarg dels últims, almenys, dos anys, els experts del sector estan convençuts de que...

Marinel-lo @ Partners reforça el seu know how jurídic amb el d'aquells altres professionals que permetin donar òptima resposta i construir solucions als reptes i a la problemàtica legal empresarial “tradicional” però també als específics de la globalització, la emprenedoria, start-ups, la innovació, la indústria...

Organització líquida Imatge holística de Marinel-lo @ Partners com a paradigma de l'organització tradicional. El nostre enfocament empresarial es concep des de la sostenibilitat aplicada a tots els processos. Ecosistema, organització horitzontal i versàtil, plataforma col·laborativa, transversal, amb identificació d'objectius en comú. Som una organització líquida,...

Marinel-lo @ Partners és un despatx d'advocats independent, de tall netament internacional, integrat per advocats consolidats i de contrastada solvència, especialitzat en el dret dels negocis, operacions i transaccionis cross-border, que presta assessorament legal multidisciplinari als seus clients: Biz Law. Marinel-lo @ Partners és SMART Biz...