Com protegeix la nova llei els secrets empresarials?

Com protegeix la nova llei els secrets empresarials?

La llei de secret empresarial neix amb la intenció de que les empreses puguin defensar aquells intangibles que no queden registrats davant cap organisme, però que tenen un indubtable valor econòmic per a les empreses o suposen fins i tot un important avantatge competitiu enfront d’altres empreses del mateix sector.

Ja està aprovada la nova Llei 1/2019, de secrets empresarials, que trasposa la Directiva 2016/943, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgada (secrets empresarials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites.

Aquesta nova llei pretén que les empreses puguin defensar aquells intangibles que, a diferència de les marques, patents o models d’utilitat, no queden registrats davant cap organisme, però que tenen un indubtable valor econòmic per a les empreses o suposen fins i tot un important avantatge competitiu enfront d’altres empreses del sector.

Quins actius seran susceptibles de defensa com a secret empresarial? La nova llei defineix el secret empresarial com a qualsevol tipus d’informació o coneixement de caràcter tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que s’hagi mantingut secret o no sigui generalment coneguda per les persones que pertanyen al sector; que tingui un valor empresarial precisament per ser secret i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per a mantenir-lo secret.

Així, entra en la definició de secret el know-how de les empreses, les seves metodologies de treball i tècniques de producció, les seves bases de dades i informació obtinguda dels clients, etc.

Per a salvaguardar aquests secrets empresarials, la nova llei ofereix un ventall obert d’accions judicials i possibilita l’exigència d’adopció de mesures cautelars necessàries per a la seva protecció, amb la finalitat d’assegurar degudament la completa efectivitat d’una eventual sentència.

Entre les mesures que podran adoptar-se destaca el cessament o prohibició immediata de fer qualsevol tipus d’ús del secret empresarial vulnerat o si escau, de produir, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores o prohibició d’importar, exportar o emmagatzemar aquestes mercaderies; la retenció i dipòsit de mercaderies o l’embargament preventiu de béns. Així mateix, s’articula un nou procediment judicial amb el qual es pretén garantir la confidencialitat de la informació que s’aporti al judici, evitant així la seva divulgació o accés a tercers.

En definitiva, la nova llei organitza i desenvolupa la normativa en matèria de secret empresarial i ofereix major protecció al titular d’aquest. Si vols saber més sobre aquest tema…. No dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es