Llançament

Llançament

Marinel-lo @ Partners és un despatx d’advocats independent, de tall netament internacional, integrat per advocats consolidats i de contrastada solvència, especialitzat en el dret dels negocis, operacions i transaccionis cross-border, que presta assessorament legal multidisciplinari als seus clients: Biz Law.

Marinel-lo @ Partners és SMART Biz Law en recollir l’experiència professional acumulada durant més de 25 anys i que, atempta als escenaris altament volàtils, canviants i exigents dels entorns empresarials i industrials, aposta nítidament per enfocar el seu model de negoci sota el prisma evolutiu: organització, relacional i de matèria.

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es