Les empreses haurien de respectar els drets humans.

Les empreses haurien de respectar els drets humans.

En juny 2021 farà deu anys que es van publicar els “Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les Empreses i els Drets Humans” on es reconeixia el paper de les empreses i entitats socials en el respecte als drets humans i la necessitat d’aparellar remeis eficients enfront de l’incompliment d’aquests drets – veure més informació aquí.

En aquests deu anys s’ha avançat. Les empreses han anat assimilant aquests principis en el que avui dia es coneix com a “inversió responsable” desenvolupant polítiques internes compromeses amb el respecte als drets humans. En transaccions i operacions d’inversió ja es posen en pràctica processos de “due diligence” a fi d’identificar i mitigar l’impacte respecte a la disposició empresarial en matèria de drets humans, valorant aquests principis en l’estratègia d’inversió.

La iniciativa United Nations Global Compact aquest any ha fet una menció especial a la necessitat de dur a terme processos obligatoris de “due diligence”, alhora que proposa la implantació d’una sèrie de mesures voluntàries, obligatòries, nacionals i internacionals perquè les empreses acullin el respecte als drets humans, les anomenades smart mix of measures – veure més informació aquí.

Grans empreses ja tenen implantades mesures orientades a la protecció dels drets humans, en particular en les divisions de cadenes de subministrament que solen ser les que presenten major risc per la seva internacionalitat i atomització d’intervencions, però, es recomana tant a grans empreses com a pimes seguir treballant en aquesta matèria i sintonitzar amb les noves mesures per tal de poder seguir protegint en tot moment els drets que fonamenten la nostra societat.

En cas de tenir qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb nosaltres a info@matp.es

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es