Entra en vigor la prohibició de bloquejar geogràficament a clients d’un comerç en línia

Entra en vigor la prohibició de bloquejar geogràficament a clients d’un comerç en línia

A partir de dilluns 3 de desembre, i en virtut d’un Reglament Europeu, els comerços on-line han de permetre a tots els ciutadans de la Unió Europea adquirir productes en els seus webs en les mateixes condicions que s’ofereixen als ciutadans locals.

El nou Reglament prohibeix l’ús de mesures tecnològiques com ara la ubicació mitjançant una adreça IP per impedir l’accés al seu web (bloqueig geogràfic) o per redirigir a l’usuari a la web d’un altre país sense el seu consentiment exprés.

Ara bé, aquest Reglament no ens obligarà a realitzar els lliuraments al país de comprador. A contra, com a empresa, podrem continuar decidint en quin país (o països) estem disposats a efectuar el lliurament, el que obligarà a el client estranger a organitzar, pels seus propis mitjans, el lliurament dels productes adquirits. D’aquesta manera, si només subministrem productes en un país determinat no assumirem obligacions pròpies de el comerç internacional com ara l’inscriure en el registre de l’IVA a l’Estat membre de client o complir amb els requisits legals exigits per cada Estat per a la venda del nostre producte .

La norma tampoc impedirà que puguem oferir productes o serveis diferents en la interfície en línia de cada país i fins i tot aplicar preus diferents en punt de venda diferents o fer ofertes específiques només en un determinat territori. En aquests casos, però, sí que haurem permetre el client estranger accedir als nostres productes en les mateixes condicions ofertes als locals. Això inclou els mitjans de pagament, és a dir, com a empresa podem decidir quins mètodes i instruments de pagament acceptem i quins no però, un cop feta l’elecció, haurem permetre tant a clients nacionals com als estrangers l’ús dels instruments de pagament elegits .

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es