Brexit i les seves conseqüències duaneres – però quan?

Brexit i les seves conseqüències duaneres – però quan?

Amb el Brexit del Regne Unit, les operacions comercials que es realitzen amb aquest país ja no es consideren operacions intracomunitàries i, per tant, se’ls aplicarà un règim duaner diferent al que s’està aplicant fins a la data.

De moment s’ha fixat el proper 31 de gener de 2020 com a data màxima de sortida del Regne Unit de la Unió Europea. A hores d’ara sembla poc probable que es produeixi un “Brexit tou”, que inclou un període transitori temporal suficient que permet a tots els implicats adaptar-se a aquesta sortida. Per altra banda, tampoc queda clar que es produeixi un “Brexit dur”, sobretot perquè també depèn del resultat de les eleccions que tenen lloc en el Regne Unit en el mes de desembre.

Una de les majors conseqüències d’aquesta ruptura és que els fluxos de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit ja no es consideren “operacions intracomunitàries” i passaran a estar subjectes a formalitats duaneres com succeeix avui en dia respecte a tots els països que no pertanyen a la Unió Europea. Segons un comunicat de l’Agència Tributaria, les formalitats que, entre altres, s’hauran de tenir en compte seran les següents:

– L’enviament de mercaderies des d’Espanya al Regne Unit requerirà una presentació d’una declaració normal en duana, en la qual cal complir amb més requisits que en el procediment simplificat. No obstant això, en certs casos la normativa duanera també permet optar pel procediment simplificat.

– A efectes duaners, els operadors econòmics que s’efectuïn importacions o exportacions s’han d’identificar mitjançant un número de registre i identificació (Nombre EORI). Aquest número és vàlid en tota la Unió Europea. Els operadors no establerts a la Unió Europea, a més, designar un representant fiscal que sí que estigui establert en ella.

– Determinats béns poden estar subjectes a algun tipus d’autorització o certificat que requereix d’una tramitació prèvia a la importació o exportació.

– Pot sorgir l’obligació del pagament de certs impostos o aranzels o l’aplicació de certes mesures restrictives, que varien en funció del producte i del seu origen. Existeix una classificació clara, precisa i universal dels mateixos per als diferents béns exportats o importats en format de codi anomenat codi TARIC.

– Els enviaments a Regne Unit estaran exempts d’IVA. D’altra banda, les importacions de Regne Unit sí que estaran subjectes al pagament de l’IVA.

– A les exportacions i importacions se’ls podrà ser d’aplicació dels anomenats impostos especials (impost especial sobre la cervesa, el vi, els hidrocarburs, el tabac, etc.). En aquest escenari, l’aplicació intracomunitària EMCS (Sistema de Control de Moviments d’Impostos Especials) no permetrà ni la recepció ni l’enviament de missatges de i al Regne Unit.

Com es pot veure, una retirada del Regne Unit, sense arribar a un acord, tindria com efecte que passés a ser directament considerat un tercer país, amb tot el que comporta. Aquest “Brexit dur” comportaria amb si, en un primer moment, pertorbacions sensibles en l’àmbit del tràfic de mercaderies, afectant així no només als ciutadans europeus sinó en gran mesura a les empreses que operen cada dia en el mercat europeu.

Com a mitjà d’ajuda per a les empreses que desenvolupen la seva activitat a la Unió Europea o al Regne Unit la Comissió Europea ha publicat una llista informativa que incorpora certes directrius i qüestions a tenir en compte per al cas d’una retirada del Regne Unit de la Unió Europea. Pot trobar aquesta llista en el següent link https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit-preparedness-communications-checklist_v3_es.pdf

Finalment, la Comissió Europea també ha proposat que tant el Fons Europeu de Solidaritat com el Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització es posin a disposició de les empreses, els treballadors i els Estats membres més afectats en cas de produir-se un Brexit sense acord.

Marinel-lo @ Partners
comunicacion@matp.es