Consulta prèvia a l’avantprojecte de la Llei de foment de l’ecosistema de Startups

Consulta prèvia a l’avantprojecte de la Llei de foment de l’ecosistema de Startups

“Llei de foment de l’ecosistema de startups”

El Ministeri d’Economia i Empresa sotmet a consulta prèvia, fins al pròxim 25 de gener de 2019, les mesures necessàries per a impulsar la regulació de startups a Espanya i sol·licita la participació dels agents de l’ecosistema perquè expressin la seva opinió previ a la redacció de l’avantprojecte de “Llei de foment de l’ecosistema de startups”.

A través de la creació d’un marc legal adequat a l’emprenedoria, el Govern pretén col·locar a Espanya a l’avantguarda europea de l’emprenedoria de base tecnològica i impulsar la creació i expansió de startups.

Entre els objectius principals de la futura norma, destaquen la necessitat de definir el concepte de startup, atorgar seguretat jurídica i ordre a la inversió i solucionar les deficiències jurídic-administratives de l’ecosistema emprenedor.

Per part seva, els diversos agents que componen l’ecosistema emprenedor al nostre país esperen veure reflectida en la futura llei algunes de les seves peticions, tals com la modificació del tractament fiscal de la figura jurídica de les “stock options” i millorar la legislació relativa al micromecenatge.

No obstant això, la reclamació més important resideix en l’agilitació i supressió de tràmits burocràtics actuals per als inversors estrangers, tals com la supressió de la necessitat d’obtenir N.I.E. i N.I.F. per als futurs socis estrangers, que compliquen i retarden les operacions, podent fins i tot frustrar-les.

En definitiva, l’ecosistema emprenedor requereix d’un dinamisme d’acord amb la naturalesa de l’entorn, amb una normativa que no suposi un fre a l’expansió de les startups, sinó tot el contrari.

En el següent enllaç de la pàgina web del Ministeri d’Economia i Empresa es poden trobar el text íntegre de la consulta pública, així com el correu electrònic al qual dirigir les corresponents respostes: https://avancedigital.gob.es/es-es/participacion/paginas/anteproyecto-ley-ecosistema-startups.aspx

Marinel-lo @ Partners
info@matp.es