Home

La llei de secret empresarial neix amb la intenció de que les empreses puguin defensar aquells intangibles que no queden registrats davant cap organisme, però que tenen un indubtable valor econòmic per a les empreses o suposen fins i tot un important avantatge competitiu enfront...