Blog

En juny 2021 farà deu anys que es van publicar els "Principis Rectors de les Nacions Unides sobre les Empreses i els Drets Humans" on es reconeixia el paper de les empreses i entitats socials en el respecte als drets humans i la necessitat d'aparellar...

Com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 les autoritats han hagut d'adoptar mesures de suspensió o restricció d'activitats industrials i comercials. Com a conseqüència, el Govern Català ha establert per llei que els arrendataris de locals afectats per aquestes suspensions i restriccions tenen...

Malgrat l'actual crisi COVID-19, hi ha hagut novetats importants en el mercat de l'arrendament d'habitatge que, per la seva complexitat, han creat certa confusió en la població. Així mateix, en alguns casos, les matèries fins i tot es solapen entre si, dificultant encara més la...

El passat 14 de març de 2020 el govern espanyol va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb mesures dràstiques que inclouen restriccions generalitzades respecte a la lliure circulació. Davant d'aquesta situació excepcional, és obvi que...

Si bé amb base a la informació disponible fins ara en relació amb el coronavirus l'OMS no ha recomanat l'aplicació de restriccions als viatges ni a el comerç internacional, la veritat és que, seguint el principi de precaució i per evitar la ràpida propagació de...