Avís legal

AVÍS LEGAL

 

La present web és titularitat de la mercantil MARINEL-LO & PARTNERS ABOGADOS, S.L.P. (en endavant, Marinel-lo @ Partners Abogados), amb CIF número B-67166090 i domicili al Carrer Pallars, 193-205, 9º planta. 08005 Barcelona. Telèfon: 937070610. Correu electrònic: info@matp.es. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tomo 46.304, Foli 218, Full B515919, Inscripció 1ª.

Les presents condicions generals regulen l’ús de la web www.matp.es i les seves pàgines (d’ara endavant, “el Lloc web”). Per l’accés a aquesta adreça i a qualsevol de les seves pàgines, Vostè tindrà la consideració d’Usuari, entenent-se que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web.

 

CONTINGUTS

 

Els continguts publicats en el Lloc web han estat obtinguts de fonts considerades com a fiables, havent adoptat Marinel-lo @ Partners Abogados mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda és correcta.

Sense perjudici de l’anterior, Marinel-lo @ Partners Abogados no pot garantir que tota la informació continguda en el Lloc web sigui exacta, completa o actualitzada i, per això, en cap cas pot entendre’s com a assessorament legal. Marinel-lo @ Partners Abogados declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en el Lloc web.

Així mateix, Marinel-lo @ Partners Abogados es reserva el dret a modificar, suprimir o restringir l’accés als continguts del Lloc web, els vincles o la informació en ell publicats sense necessitat de previ avís.

En tot cas, Marinel-lo @ Partners Abogados declina qualsevol tipus de responsabilitat davant qualsevol tipus de perjudici, dany, reclamació o despesa de cap tipus que pugui derivar-se de l’ús del Lloc web i/o la informació en ell continguda, incloent aquells procedents de virus informàtics, errades operatives o d’interrupcions en el servei, transmissió o fallades en la línia.

Marinel-lo @ Partners Abogados no autoritza l’enviament a través del Lloc web de cap tipus de contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que puguin afectar a l’honor de l’empresa, els seus administradors, empleats i/o tercers.

Marinel-lo @ Partners Abogados declina tota responsabilitat de les webs alienes a les quals es pugui accedir a través de vincles o links o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per compte i risc del propi Usuari. Marinel-lo @ Partners Abogados no garanteix cap informació obtinguda a través d’algun link ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un link o de la informació obtinguda a través d’ell.

 

ASSESSORAMENT JURÍDIC

 

Aquest Lloc web no proporciona cap tipus de recomanació ni assessorament legal, fiscal ni de cap altra classe, i gens del que en ell s’inclou ha de ser pres com a base per prendre decisions. Així mateix, la informació continguda en aquest Lloc web es publica per a la seva utilització general i no té en compte les situacions o necessitats específiques de qualsevol Usuari. Abans de realitzar qualsevol actuació legal, obtingui l’assessorament professional adequat i específic.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquest Lloc web és propietat exclusiva de MARINEL-LO @ PARTNERS ABOGADOS , S.L.P. Els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com els drets d’explotació i reproducció de tota la informació continguda en el Lloc web o les seves pàgines (imatges, marques, dissenys, gràfics, codi font, disseny, estructura de la navegació, bases de dades, etc) són propietat o han estat cedits a Marinel-lo @ Partners Abogados.  Les denominacions i/o marques incloses en aquest Lloc web han estat degudament registrades. No s’autoritza l’ús per cap tercer diferent del seu titular. Queda prohibida la reproducció, comunicació pública, distribució, cessió, transformació, modificació i/o supressió dels continguts del Lloc web sense la prèvia autorització per escrit de Marinel-lo @ Partners Abogados. Excepcionalment, l’Usuari queda autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia temporal dels seus continguts informatius per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, prohibint-se la seva cessió posterior a tercers.

 

POLÍTICA DE VINCLES

 

La introducció d’ hipervincles o dispositius tècnics d’enllaç amb finalitats comercials o mercantils en pàgines web alienes a Marinel-lo @ Partners Abogados que permetin l’accés al present Lloc web haurà de ser autoritzada per  Marinel-lo @ Partners Abogados prèviament i per escrit. En qualsevol cas, l’existència de tals hipervincles no implicarà de cap manera l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la web on s’estableix l’ hipervincle, ni l’acceptació dels seus continguts o serveis per part de  Marinel-lo @ Partners Abogados.

Marinel-lo @ Partners Abogados es reserva el dret a prohibir i/o inutilitzar a qualsevol moment qualsevol hipervincle o dispositiu tècnic d’enllaç al seu Lloc web, especialment, en casos d’activitats o de continguts il·lícits del lloc web en què s’inclou el hipervincle o dispositiu tècnic d’enllaç.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Aquest Avís Legal es regirà i interpretarà conforme a la legislació espanyola.