International Biz Law

Sobre Marinel-lo @ Partners Abogados

Marinel-lo @ Partners és un despatx d’advocats independent, de tall netament internacional, integrat per advocats consolidats i de contrastada solvència, especialitzat en el dret dels negocis, operacions i transaccionis cross-border, que presta assessorament legal multidisciplinari als seus clients: Biz Law.

 

Marinel-lo @ Partners és SMART Biz Law en recollir l’experiència professional acumulada durant més de 25 anys i que, preparat per als escenaris altament volàtils, canviants i exigents dels entorns empresarials i industrials, aposta nítidament per enfocar el seu model de negoci sota el prisma evolutiu: organització, relacional i de matèria.

 

SMART defineix les nostres àrees de pràctica centrals: Societari & Social, Mergers & Acquisitions, Real Estate & Regulatory i Technology. SMART recull la nostra determinació d’una interacció proactiva, propera, transparent, honesta i eficient amb els nostres clients. SMART sintetitza el ferm compromís i implicació dels integrants de Marinel-lo @ Partners  en la qualitat i en el rigor del treball, així com en la recerca i la utilització d’enfocaments plurilaterals i constructius en abordar una concreta problemàtica.

Marinel-lo @ Partners reforça el seu know how jurídic amb el d’aquells altres professionals que permetin donar una resposta òptima i construir solucions als reptes i a la problemàtica legal empresarial “tradicional” però també als específics de la globalització, l’emprenedoria, start-ups, la innovació, la indústria 4.0 i els entorns digitals.

 

La resposta a les necessitats dels nostres clients, la facilita SMART Biz Law mitjançant l’assignació d’equips formats per professionals pluridisciplinaris als seus projectes i el networking legal @partnership, aportant solucions integrals.

Fonaments de Marinel-lo @ Partners

Organització líquida

Imatge holística de Marinel-lo @ Partners com a paradigma de l’organització tradicional. El nostre enfocament empresarial es concep des de la sostenibilitat aplicada a tots els processos. Ecosistema, organització horitzontal i versàtil, plataforma col·laborativa, transversal, amb identificació d’objectius en comú. Som una organització líquida, integrada per professionals independents i responsables, compartint forta motivació i ampli esperit del treball en equip que afegeix als individus de més valor.

El client al centre

A Marinel-lo @ Partners posicionem al client al centre de la nostra activitat i interès. El respecte i l’ efectiva tutela responsable dels nostres clients són els eixos que vertebren el nostre vincle professional. Construcció d’un partnership durador sobre la recíproca complicitat, proximitat i confiança.

Emprenedoria i visió

Inquietud, coratge, vocació i determinació de Marinel-lo @ Partners en la cerca i l’exploració de noves fórmules, visions i solucions creatives que tracten de situar als nostres clients en clar avantatge competitiu. Alineació del talent i unívoc foment de l’{intra}emprenedoria com a factor clau d’exigència que confereix a Marinel-lo @ Partners l’indispensable nivell evolutiu i innovador, garant del més alt grau de competitivitat.

Ètica i compromís social

Adoptem l’ètica com a element nuclear del nostre model de negoci i d’estratègia. L’honestedat relacional, la humilitat professional reconeixent els propis límits, el lliurament del producte jurídic just -suficient i imprescindible- i ambiciosa proactivitat transparent, constitueixen els fonaments del nostre vincle professional. L’ètica crea el marc de referència atemporal: allò que està bé es mantindrà correcte. El compromís social com a inequívoca actitud vital.

Història de Marinel-lo @ Partners

Iniciem la nostra activitat professional com un nou despatx d’advocats independents l’abril de 2018. Marinel-lo @ Partners reuneix a advocats i altres professionals amb una sòlida trajectòria i reconeixement en el sector de l’advocacia i empresarial.

 

Fusionem el know how adquirit amb els anys amb un plantejament disruptiu que ens permet respondre amb precisió a les necessitats actuals d’empreses i particulars.

Partners

IT-Informatik GmbH | Consultoria de solucions industrials tecnològiques

Persona de contacte: Richard J. R. McCullough

E-mail: richard.mccullough@it-informatik.de